COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Tractament del cargol poma amb aigua de mar

24/10/2016

Objectiu: Inundar amb aigua de mar tots els desaigües envaïts per cargol poma, sempre que sigui possible. 

Abast: Els desaigües que s'inundaran amb aigua de mar aquest 2016 seran: 

 • 1. Paral.lela dreta de la Figuerola i afluents (Marquesa, Matamoros, Marronga, Alcalde Grau...) 
 • 2. Desaigüe General i part d'afluents (Nòria, Fita...) 
 • 3. Desaigüe Travesser i part d'afluents (Dalmases, Pastoret i Notari) 
 • 4. Part del desaigüe del Núm. 5 
 • 5. Part del desaigüe Estret de la Sèquia Gran 
 • 6. Desaigüe de la Sèquia Gran 
 • 7. Part desaigüe de Portes Roges 
 • 8. Les Guies de Campredó o Tres desaigües 
 • 9. Desaigüe de Circumval.lació 
 • 10. Part desaigüe del Núm. 1 
 • 11. Part desaigüe de Tascó 
 • 12. Part desaigüe de Canal Curt 
 • 13. Desaigüe Circumval.lació zona 12 
 • 14. Part desaigüe Rampaire 
 • 15. Part desaigüe de les Olles 
 • 16. Part desaigüe Carreter 
 • 17. Paral.leles dreta i esquerra de l'Agulla 
 • 18. Desaigüe Central 
 • 19. Desaigüe de Gossos 
 • 20. Desaigüe de Riu Vell (fins pont de Ferro) 
 • 21. Desaigüe de la Sèquia de l'Ala 
 • 22. Desaigüe de la Sèquia Mare 
 • 23. Desaigüe de la Cinta i afluents 

Dates: La inundació es realitzarà durant el mes de novembre. 

 • 23 d'octubre.- Tancament del Canal Principal
 • 24 d'octubre fins el 4-6 de novembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal de treure l'aigua dolça de la zona a tractar. Es realitzaran parades amb terra dins els desaigües per controlar els nivells de l'aigua de mar i evitar aportacions d'aigua dolça. 
 • 7-27 de novembre.- Es retirarà una comporta de l'estació de bombament núm. 1, 2 i de la bomba de la Cinta, per tal de deixar entrar aigua procedent del mar i inundar els desaigües a dalt esmentats. Durada del tractament: 21 dies. 
 • 28 de novembre.- Es posaran les estacions de bombament en funcionament per tal d'extreure l'aigua salada dels desaigües. Es retiraran les parades de terra i s'aportarà aigua dolça fins el dia 27 de desembre.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Tractament del cargol poma amb aigua de mar


Zones grogues.- Arrossars amb cargol poma. 

Zones blanques.- Zona afectació inundació aigua de mar. Camps que haurien de quedar sense aigua. 

Zones blaves.- Arrossars ubicats en zones fondes que haurien de quedar amb aigua per evitar entrada d'aigua salada des dels desaigües. 

Línies roges.- Desaigües inundats amb aigua de mar.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Tractament del cargol poma amb aigua de mar
Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell