COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Zones d’inundació preventiva amb aigua dolça i zones d’influència als tractaments amb aigua de mar

24/10/2016

Zones d’inundació preventiva amb aigua dolça (zones blaves)

Es recomana: 

  • Tancar les boqueres de desguàs.
  • Segellar fuites d'aigua cap als desaigües.
  • Si desguasseu amb bombejos propis, manteniu-los tancats mentre durin els tractaments amb aigua de mar als desaigües.
En aquestes àrees es permet mantenir els quadres inundats per a prevenir filtracions d'aigua salada cap a dintre els camps.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Zones d’inundació preventiva amb aigua dolça i zones d’influència als tractaments amb aigua de mar


Zones d’influència als tractaments amb aigua de mar (zones blanques) 

En aquestes àrees, exceptuant les àrees de prevenció, cal: 

  • Esportellar els quadres per a reduir els nivell d'aigua dolça dintre i facilitar els tractaments amb aigua de mar dels desaigües.
  • Mantenir les mesures de contenció obligatòries si esteu dintre de les “àrees de contenció obligatòria”.
  • Recordeu que quan acabin els tractaments amb aigua de mar, es podrà tornar a omplir els quadres amb normalitat.
Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Zones d’inundació preventiva amb aigua dolça i zones d’influència als tractaments amb aigua de mar

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell