COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Cargol poma: Problemàtica i actuacions contra aquesta espècie invasora

21/1/2019


Al finalitzar la campanya anual a l'hemidelta dret, aconseguim reduir a la mínima expressió la presència de l'espècie, però la seva capacitat reproductora, ens obliga a seguir actuant any rere any.


El cargol poma, espècie invasora procedent de sud Amèrica, representa una forta amenaça per al conreu de l'arròs, al Delta de l'Ebre. Des de la seva detecció l'any 2009, s'impulsen campanyes anuals de lluita per contenir la seva expansió i minimitzar els danys que produeix. Des de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre donem algunes respostes sobre el seu origen i les actuacions que estem portant a terme.


Quan es detecta per primera vegada la presencia del cargol poma al Delta de l'Ebre?

Es detecta per primera vegada a principis del mes d'agost de l'any 2009, en un desguàs de l'hemidelta esquerre, al terme municipal de l'Aldea. Des d'aquest punt es comença a desplaçar pels seus afluents, arribant fins al riu. A l'hemidelta dret el detectem per primera vegada cap al mes de setembre de l'any 2012, en diversos punts de la xarxa de reg.


Quin es el seu origen?

El cargol poma, "Pomacea insularum", prové de Sud-Amèrica, d'una extensa àrea que va des de Colòmbia fins a l'Argentina.


Quines son les principals conseqüències de la seva presència al Delta?

Des del punt de vista ambiental, pot modificar els hàbitats naturals on s'ubica per primera vegada. Però el que més preocupa al sector arrosser és la voracitat d'aquest cargol sobre el cultiu de plantes aquàtiques, com és el cas de l'arròs. Per això, atenent als danys que produeix en els cultius d'arròs de tot el mon, està considerada una de les 100 espècies invasores més pernicioses.


Quines són les zones i espais més afectats?

Actualment al marge dret del Delta de l'Ebre, hi ha unes 100 Ha. d'arrossar envaïdes per cargol poma i uns 50 Km. de desguassos sobre els quals s'està actuant.


Des de quan s'està treballant per combatre la plaga?

Des de la seva detecció l'any 2009, la Generalitat de Catalunya, juntament amb el sector arrosser va crear una comissió tècnica per tal de contenir i eradicar aquest nou invasor del Delta de l'Ebre. L'any 2015 es crea un grup ad hoc  per a l'execució d'un projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre, que s'emmarca dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020.


Cada any es posen en marxa les mateixes actuacions o se'n implementen de noves?

El grup ad hoc al que fem referència decideix cada any les actuacions a executar per eradicar o contenir el cargol poma. Hi ha actuacions que s'han provat, funcionen i segueixen aplicant-se, i d'altres que s'han deixat d'utilitzar.També es van implementant assajos de nous productes o noves tècniques per combatre'l, com pot ser la de "sembra en sec".

El cost d'aquestes actuacions està cofinançat part pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (57%) i part pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER 43%).


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Cargol poma: Problemàtica i actuacions contra aquesta espècie invasora


Quina es l'actuació concreta que s'ha realitzat aquest any?

Diverses com tots els anys: retirada manual d'adults i postes en diversos punts de la xarxa de desguàs del marge dret, tractaments amb saponines en camps i xarxa de desguàs o inundació amb aigua de mar a la xarxa de desguàs principalment i també a camps de cultiu afectats.


Quina durada té la campanya contra el cargol poma?

Es porten a terme actuacions al llarg de tot l'any. Algunes es realitzen durant la campanya de reg i altres es posen en marxa quan la xarxa de reg i desguàs es troba sense aigua.


Què s'aconsegueix i que s'evita amb les diferents intervencions?

Amb aquestes actuacions perseguim el control i la reducció en la proliferació d'aquesta espècie invasora. Hem de considerar que si no portéssim a terme aquestes accions en un període de tres/quatre anys tindríem tot el Delta envaït per aquesta plaga.Al finalitzar la campanya anual aconseguim reduir a la mínima expressió la presència de l'espècie, però la seva capacitat reproductora, ens obliga a seguir actuant any rere any.


Resum dels individus i postes retirats durant les prospeccions realitzades durant la campanya de reg d'aquest any 2018


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Cargol poma: Problemàtica i actuacions contra aquesta espècie invasora

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Cargol poma: Problemàtica i actuacions contra aquesta espècie invasora
Distribució dels cargols i postes recollides durant l'any 2018

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell