COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Jornada sobre les barreres salines i de defensa deltàiques

21/2/2014

L'Associació de Deltes del Mediterrani Deltamed és una Associació sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica impulsada per l'Institut Agroambiental de les Terres de l'Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, en la qual estan integrats els Deltes del Po (Itàlia), Evros (Grècia), Danubi (Romania), Nil (Egipte), el Delta de l'Ebre i l'Albufera de València (Espanya). També són membres adherits la Llacuna de Hue (Vietnam) i la Facultat d'Arquitectura , Disseny i Urbanisme de Buenos Aires (Argentina).

L'objectiu principal de Deltamed és participar activament en el procés de presa de decisions dels poders públics en aquells temes que poden afectar el futur de les explotacions agràries ubicades en aquests paisatges deltaics. En aquest sentit , Deltamed focalitza els seus esforços en aconseguir per als Deltes i Zones Humides en ell integrats un desenvolupament sostenible que permeti garantir el rendiment de les explotacions agràries i el respecte al medi ambient. Els deltes de la Mediterrània són enclavaments estratègics, disposen de terres molt fèrtils, aptes per a la producció agrícola, en particular l'arròs. Per aquest motiu necessiten suficients recursos hídrics.

També són l'assentament idoni per al desenvolupament pesquer i turístic. D'altra banda tenen una gran riquesa mediambiental i constitueixen un marc idoni per al desenvolupament d'una gran biodiversitat. Aquests Deltes presenten una gran varietat de característiques, però tenen una problemàtica comuna en relació amb: la gestió dels recursos i la qualitat d'aigua, les inundacions, la regressió costera, la salinització dels terrenys deltaics i la falca salina, la subsidència, la implantació d'una agricultura mediambiental, la protecció de les seves zones humides, llacunes i badies, la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible de les zones deltaiques.

A totes elles s'ha afegit recentment els impactes del canvi climàtic pel fet que són arees molt vulnerables a l'elevació del nivell del mar. Per tot això, la Comunitat de Regants del Marge Dret del Delta de l'Ebre i Deltamed, han cregut necessari realitzar unes jonades sobre “LES BARRERES SALINES I DE DEFENSA DELTAIQUES” en què s'analitzarà i discutirà la problemàtica de la salinització dels Deltes i els fenòmens d'intrusió salina, amb la proposta de diverses actuacions de barreres anti-sal.

També es descriuran els impactes de l'augment del nivell del mar, i la seva mitigació mitjançant diverses solucions, entre les quals destaquen les barreres de defensa. Finalment es presentarà el Projecte “MOSE” per a la protecció de la llacuna de Venècia, una de les actuacions més importants que s'està construint a la mediterrània.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell