COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

La gestió i l'aprofitament de l'aigua

7/8/2014

El dia 27 d'abril de 2012, el Grup d'Estudis de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE), va estrenar el projecte La gestió i l'aprofitament de l'aigua. Coneguem el territori.

Un grup de 55 alumnes de Batxillerat del Centre d'Ensenyament Secundari IES Montsià foren rebuts pel president de la Comunitat, el Sr Manel Masià, a la Sala d'Actes de l'entitat.

La jornada s'inicià tot ubicant geogràficament els alumnes respecte a Catalunya i concretament, al Delta de l'Ebre. A continuació es reproduí un vídeo didàctic titulat L'aigua i la vida . La intenció fou preparar mentalment els alumnes per a la comprensió de l'itinerari de l'Exposició historico-social, propietat de l'entitat, basada en documents originals i que roman de forma permanent en la CGRCDE.

Prèviament al recorregut per l'exposició, els membres del Grup d'Estudis van adreçar als assistents unes breus paraules sobre la necessitat d'estalviar aigua i d'incorporar aquest hàbit en totes les actuacions de la vida quotidiana. L'exposició és una mostra palpable de com els nostres avantpassats més recents, sense recursos tècnics i en condicions precàries, van ser capaços de convertir un espai insalubre i improductiu en una àrea econòmicament rendible.

En l'apartat de Conèixer el territori vam visitar l'Assut de Xerta, obra d'enginyeria àrab. Els orígens d'aquesta obra es remunten al segle XV i és el punt de partida del sistema d'irrigació del Delta de l'Ebre.

A continuació ens vam traslladar a una de les estacions de bombeig del delta, on un tècnic de la Comunitat va fer l'explicació corresponent al funcionament d'aquesta instal·lació, que completà amb una demostració.

El recorregut va finalitzar en el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) que trobem a l'Ampolla.

Els tècnics del Consorci van mostrar les instal·lacions als alumnes, atenent i contestant cadascuna de les preguntes. La valoració d'aquesta experiència per part dels professors que acompanyaven el grup ha estat molt positiva i amb perspectives de repetir-la en un futur.

El dia 24 de maig de 2012 el Grup d'Estudis inaugurà l'experiència amb els alumnes de 5é curs d' EGB del Col·legi Soriano-Montagut, amb edats compreses entre els 10 i 12 anys.

Assistiren un total de 41 alumnes, sent el contingut del programa molt similar al de la primera visita que vam tenir, encara que es va posar èmfasi en el món virtual per tal d'oferir-los la possibilitat d'adquirir una parcel·la a la marge dreta del delta (Poblenou ) i treballar-la individualment o amb els companys, amb l'objectiu d'estimular la seva imaginació i aprofundir en el coneixement de l'espai agrícola i la xarxa de sèquies i desguassos.

També projectàrem el vídeo didàctic i se'ls va dirigir unes paraules referents a la necessitat d'estalviar aigua. Durant el recorregut per l'Exposició historico-social, vam tenir en compte que el nivell de les explicacions foren adequades a l'edat dels visitants perquè tinguessin una idea clara de la història, dels seus avantpassats i de com aquests van aconseguir una transformació dràstica del territori.

La jornada fou complerta. La visita a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE) i les seves instal·lacions d'irrigació i desguàs ens ocupà tot el matí.

L'esmorzar va tenir lloc en una zona verda de l'Assut de Xerta, que és l'origen dels canals de la dreta i de l'esquerra de l'Ebre. Després de visitar l'Assut iniciàrem el recorregut cap al delta, concretament a les estacions de bombeig. Durant el trajecte explicàrem els aspectes més destacats del paisatge, ja que creiem interessant que s'inicien en aquesta matèria.

El dinar va tenir lloc a l'àrea de descans del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). A continuació es va realitzar una visita exhaustiva a totes les instal·lacions del Consorci on l'alumnat van poder fer totes les preguntes i satisfer les seves curiositats.

La valoració va ser positiva i amb previsió, per part del Col·legi, de comentar l'experiència a altres centres d'Ensenyament.

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell