COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Medi ambient i sostenibilitat 2016 (Diari de Tarragona)

19/2/2016

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Medi ambient i sostenibilitat 2016 (Diari de Tarragona)El cicle de l'aigua al Delta de l'Ebre està íntimament lligat al cultiu de l'arròs; des de principis d'abril fins a desembre trobarem tot el Delta inundat. De febrer fins a abril, amb els camps eixuts, els pagesos preparen les terres per poder començar de nou el cultiu de l'arròs, al temps que el Canal de la Dreta de l'Ebre roman tancat per a realitzar les tasques de manteniment a tota l'extensa xarxa de rec.

El Canal de la Dreta de l'Ebre agafa les aigües del riu Ebre a través de l'Assut de Xerta, i durant els 60 km les reparteix per tota la xarxa de rec fins a peu de parcel·la. Si important és aquesta xarxa, no ho és menys la de desguàs, ja que permet evacuar l'aigua que ja ha circulat pels camps. Una vegada aquesta ha complit la seva funció per al cultiu, serveix per mantenir el delicat equilibri d'hàbitat de les llacunes i badia dels Alfacs. Tant és així que, en moments puntuals, l'aigua provinent dels canals o sèquies es vessada directament a les llacunes, per tal de mantenir l'equilibri entre l'aigua dolça i salada.

La importància del Delta rau en les seves característiques particulars com les badies, les llacunes i la resta d'aiguamolls interns, però no tothom és conscient de l'important paper que té el cultiu predominant al Delta: l'arròs, ja que crea l'hàbitat adequat perquè gran nombre d'aus l'utilitzin com a refugi, aliment, pas migratori ..., i al mateix temps mantingui els nivells de salinitat freàtics adequats.

Des de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, conscients de la importància de la fragilitat d'aquest espai, l'any 2005 per reforçar el nostre compromís amb el medi, vam implantar un sistema de gestió ambiental basat amb la Norma ISO 14001, sent la primera comunitat de regants espanyola en portar a cap aquesta iniciativa. També s'ha creat un Grup d'Estudis, el qual a través del projecte "La gestió i l'estalvi de l'aigua. Coneixement del Territori", s'encarrega de donar a conèixer als escolars i grups de ciutadans interessats, la gestió que ha fet i fa la Comunitat de Regants envers l'aigua i el territori. Aquest projecte actualment l'han incorporat alguns membres de l'Associació de Deltes del Mediterrani, DELTAMED, fundada l'any 2002 per aquesta Comunitat de Regants.

Davant un canvi climàtic que ja comencem a notar s'accentua la fragilitat dels deltes per això hem aconseguit que la Direcció General de Costes realitzés uns treballs d'arranjament i protecció de la costa al Poble Nou del Delta, així com la participació activa del CEDEX amb projectes referents al comportament de les sals entre el Delta i el riu Ebre.

Grup d'Estudis C.G.R.C.D.E.


Visualitzar notícia en format pdf

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Medi ambient i sostenibilitat 2016 (Diari de Tarragona)


Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell