COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Jornada sobre "La vulnerabilitat dels deltes davant els impactes del canvi climàtic"

24/2/2016

El dia 19 de febrer de 2016, a la CGRCDE tingué lloc una Jornada sobre "La vulnerabilitat dels deltes davant els impactes del canvi climàtic".

Vam comptar amb la presència de la Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu, Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i del Alcalde d'Amposta Il·lm. Sr. Adam Tomàs i Roiget.

Les ponències presentades foren de gran interès, atès que van fer referència a temes sobre el Delta de l'Ebre que a tots ens preocupen.

La primera exposició fou sobre la fertilització, molt important per millorar l'adob del terreny i la salvaguarda del medi ambient.

La segona tractà sobre el canvi climàtic que ens comença a afectar de manera alarmant, i pensem que les actuacions al delta han de ser una realitat propera. Ja hem fet tot tipus d'estudis, i ara cal actuar.

La tercera, fou una exposició exhaustiva sobre la salinitat, la subsidència i la regressió a causa de l'eustatisme marí, que afecta al delta.

Cal dir que la Jornada estigué un èxit d'assistència i participació.


Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Jornada sobre "La vulnerabilitat dels deltes davant els impactes del canvi climàtic"

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Jornada sobre "La vulnerabilitat dels deltes davant els impactes del canvi climàtic"

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell