COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Primer anunci del XXXV Congreso Nacional de Riegos

31/10/2016

La Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) es complau en comunicar que, després d'analitzar en la seva Junta Directiva(JD) les propostes per a la celebració del pròxim Congreso de Riegos rebudes en l'Assemblea General de Sevilla del 8 de juny de 2016, s'ha optat per la presentada per Julián Martínez Beltrán, vocal d'aquesta  JD. Manuel Masiá Marsá, President de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE), ha acollit aquesta proposició amb un gran interès, brindant-li a la AERYD tot el suport i col·laboració necessaris per a la celebració del XXXV Congreso Nacional de Riegos en Tarragona. Andrés del Campo, Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), ha mostrat també el suport de FENACORE a la CGRCDEper a l'organització del Congreso.   

Després d'un primer contacte entre la JD de AERYD y la CGRCDE, Manuel Masiá Marsá ha acceptat la presidència del comitè organitzador i ha realitzat les gestions oportunes per a l'elecció de la seu del congrés i de les seves dates concretes. Pendents encara de fixar detalls de l'organització, podem anunciar que el Congreso se celebrarà a:  


LLOC: TARRAGONA del 6 al 8 de juny de 2017  


Sessions Tècniques i Actes Plenaris, els dies: dimarts, 6 i dimecres 7 juny, 2017 

- Visita Tècnica de camp: dijous, juny 8, 2017 a la zona regada pel Canal de la Dreta de l'Ebre, que inclou part de la vall inferior i l'hemidelta dret de l'Ebre. 


TEMÀTICA 

La Junta Directiva de AERYD ha acceptat dos blocs temàtics per als treballs a presentar al Congreso:  

A–Recerca, desenvolupament i innovació en reg i drenatge (agrupen els temes A i B de congressos anteriors).  

B –Enginyeria i gestió de regadius (agrupen els temes C i D de congressos anteriors).  

També, ha seleccionat com Tema Especial d'aquest Congrés "Modernització de regadius, lliçons apreses de les zones regables modernitzades i perspectives per als nous projectes de modernització”. 


PETICIÓ DE TREBALLS  

Fechas Límite de Presentación de Trabajos, de acuerdo con las de celebración del Congreso:  


1. CIENTÍFICS I TÈCNICS: 

10-febrer-2017, divendres - Enviament per Internet a la Secretaria: la Sinopsi i el Formulari d'enviament de Sinopsi.

3-març-2017, divendres - Comunicació de la Secretaria als autors sobre acceptació de Treballs, amb indicació de procedir a la seva redacció definitiva.

7-abril-2017, divendres - Inscripció on line d'almenys un dels Autors i enviament a la Secretaria, per Internet, del Treball definitiu, juntament amb el justificant de pagament de la inscripció.


2. COMERCIALS: 

Les empreses que desitgen participar en el Congrés i aportar un Treball de caràcter comercial, hauran d'enviar per Internet a la Secretaria del Congrés la Sinopsi i el Treball, abans del 7 d'abril de 2017, divendres, a fi de poder organitzar la Sessió de Presentacions lliures. 


INSTRUCCIONS  

Normes de presentació dels Treballs: 

Aquestes Normes, que afectaran per igual als Treballs Científics i Tècnics i els Comercials. Seran, en principi, anàlogues a les que van regir per al anteriorsr XXXIV Congreso de Sevilla (2016), amb les modificacions que introdueixi l'actual Comitè Organitzador. Aquesta informació actualitzada es mantindrà en la web: www.congresoriegos-aeryd.org. 

Es prega als autors que, tant per a la presentació de la Sinopsi com la dels Treballs definitius no s'amoïnin els terminis límits assenyalats, per tal d'evitar l'acumulació de lliuraments d'últim moment a la Secretaria.  

Idioma: L'idioma vehicular del Congrés serà el castellà. A més, els treballs inclouran un“abstract”.  

Els treballs acceptats per al Congrés seran publicats en els seus actes, dotats amb ISBN i DOI, i difosos a través de mitjans apropiats. Per a això, es comunicaran les instruccions oportunes.

Comptem amb la vostra participació i agraïm l'enviament de Treballs per a aquest XXXV Congreso de Riegos.  

Una cordial salutació des de la Secretaria del Congrés. 

Octubre, 2016

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell