COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Seu electrònica

Perfil del contractant Zona Prats

En compliment del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per garantir la transparència a la informació relativa a la seva activitat, s'exposa la documentació per a la contractació de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre: 


Dades Generals (descarregar en format pdf)

 • Organització del Contractant:
  ZONA PRATS Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre

 • Òrgan de Contractació:
  La Junta de Govern de la Zona Prats Comunitat General de Regants

 • N.I.F.:
  Q4367037-A

 • Idioma:
  Espanyol/Català 

 • Direcció de la pàgina web:
   

 • Activitat:
  Captació, tractament i distribució d'aigua 

 • Direcció Postal:
  Passeig Canal 43-49

 • C.P.:
  43870

 • Població:
  Amposta

 • País:
  Espanya 

 • Contacte del Perfil del Contractant
  Telèfon: 977700081 - 977700451
  Fax: 977704523  
  E-mail: deltaprats@comunitatregants.org

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell