COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Informació cargol poma

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Informació cargol pomaEl cargol poma està considerada com a una de les plagues més importants del cultiu de l'arròs. Va aparèixer al Delta per primera vegada l'any 2009 en un desguàs a la zona de l'Ermita de l'Aldea. Al nostre hemidelta el trobem per primera vegada l'any 2012 en varis punts de la xarxa de reg i desguàs, sense connexió entre ells, la qual cosa ens va fer pensar en un sabotatge. Des de llavors fins ara, s'ha estat treballant, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per eradicar-lo.

A finals de l'any 2015 es crea un grup Ad hoc per l'execució del projecte mediambiental recollit dintre l'operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Aquest grup ad hoc esta format pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les dues Comunitats de Regants del Delta de l'Ebre, les dues cooperatives arrosseres, ADV, SEO BIRDLIFE i l'IRTA. Adscrit a aquest grup ad hoc es troba una comissió tècnica formada per tècnics de les entitats esmentades, a més de representants de sindicats agrícoles i Forestal Catalana. L'ajut destinat a sufragar les despeses d'aquest projecte, d'un import de 5 milions d'euros, té caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), 43%. El juliol de 2020 es va assolir l'acord final del Consell Europeu sobre les negociacions del Marc Financer Plurianual 2021 – 2027, segons el qual s'estableix un període transició entre períodes que comporta la pròrroga de l'actual període de programació. Així es destina un ajunt per un import de 2.044.065,00€ per les actuacions a realitzar durant el 16 d'octubre de 2020 fins el 15 d'octubre de 2022. Un 57% d'aquest import anirà a càrrec dels pressupostos del Departament mentre que el 43% restant estarà finançat per part del fons FEADER.


Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell