COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE

Seu electrònica

Tractaments amb aigua de mar postcollita 2021

1.- OBJECTIU.

Control i eradicació del cargol poma en els canals de desguàs de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, mitjançant la inundació amb aigua de mar.


2.- ABAST.

2.1.- Arran de les prospeccions realitzades durant l'any 2021, s'ha traçat un plànol amb els desaigües envaïts per cargol poma i l'afectació d'aquests. Molts d'aquests desaigües no seran tractats amb aigua de mar en la seva totalitat. Els desaigües susceptibles de ser tractats amb aigua de mar, previ autorització per part del DARP, seran els següents:


  • 30 d'octubre.- Tancament del Canal Principal.

  • 31 d'octubre fins l'11 de novembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal de treure l'aigua dolça de la zona a tractar. Es realitzaran parades amb terra dins dels desaigües per controlar els nivells de l'aigua de mar i evitar aportacions d'aigua dolça.

  • 12 fins el 2 de desembre.- Es retirarà una comporta de l'estació de bombament núm. 1, 2, 4, 5, Cinta i Madalenes, per tal de deixar entrar aigua procedent del mar i inundar els desguassos a dalt esmentats. En alguns dels desguassos, per tal de poder remuntar l'aigua s'hauran d'instal·lar bombejos. Durada del tractament: 21 dies.

  • 3 de desembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal d'extreure l'aigua salada dels desaigües i es retiraran les parades de terra. Immediatament s'obrirà el canal perquè els camps que hagin estat inundats voluntàriament amb aigua de mar puguin ser rentats. Duració total 31 dies.

  • 3 de gener de 2022.- Es tancarà el canal.


Un cop esportellats els camps, les boqueres de sortida hauran de quedar ben tapades, així com tots els forats de cranc o trencades en malecons per evitar l'entrada d'aigua de mar als camps.

Es prega que no s'esperi fins els últims dies per esportellar. Tant aviat es tanqui el canal es comenci a esportellar, per poder complir amb els terminis establerts.

S'aconsella que els arrossars ubicats en les zones més fondes i adjacents als desaigües a tractar es mantinguin inundats amb aigua dolça i degudament segellats.

Els propietaris o arrendataris que vulguin inundar les seves parcel·les amb aigua de mar, o han de sol·licitar per escrit a la Comunitat de Regants, per tal que aquesta ho transmeti al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.


Descarregar en pdf

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell